Historisk arkiv

MOOC-utvalget:<br>Utvalg om høyere utdanningstilbud på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan norske utdanningsmyndigheter og institusjoner skal forholde seg til den raske framveksten av høyere utdanningstilbud levert over internett.

Den siste tiden har det vært en sterk framvekst av Massive Open Online Courses (MOOCs) og lignende tilbud. Hvem som helst kan nå ta kurs og følge forelesninger med verdensledende akademikere, det eneste kravet er internett-tilgang. Millioner av mennesker verden over benytter seg av denne muligheten. Antallet nye kurs og deltakere vokser daglig.

- Fremveksten av MOOCs kan medføre nye former for global konkurranse om studentene og få konsekvenser både for høyere utdanning og livslang læring. Utviklingen går raskt, og det er nødvendig at vi begynner å tenke grundig over hva dette kan bety for norsk høyere utdanning. Det var derfor viktig å få på plass et hurtigarbeidende utvalg som skal vurdere hvilke muligheter og utfordringer denne utviklingen gir, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Utvalget skal kartlegge framveksten av MOOCs og lignende tilbud, sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen og de mulighetene slike utdanningstilbud gir.

Utvalget skal levere første rapport allerede ved utgangen av 2013. Utvalget har fått frist for en mer detaljert rapport med konkrete anbefalinger sommeren 2014.

Utvalget skal ledes av professor Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.

Øvrige medlemmer er:
Mathis Bongo, høgskolelektor i pedagogikk ved Samisk høgskole
June Breivik, utviklingssjef for BI Learninglab og e-læring
Endre Olsvik Elvestad, student ved NTNU
Ola Erstad, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo
Eva Gjerdrum, direktør for Norgesuniversitete
Trond Ingebretsen, direktør for Senter for IKT i utdanningen
Arne Krokan, professor i sosiologi ved NTNU
Bergljot Landstad, direktør for regional- og næringslivsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune
Ingrid Melve, teknisk direktør i UNINETT
Harald Alvestrand, software engineer, Google