Tidligere statssekretær Kyrre Lekve (SV)

Statssekretør fra 20.10.09 - 07.05.2012

Født: 1968

Kyrre Lekve var statssekretær med ansvar for politikken knyttet til universitet og høgskoler, forskning, studiefinansiering og fagskoleutdanning.

 

Politiske verv:
1995-1997: Leder for Utenrikspolitisk utvalg i Sosialistisk Venstreparti (SV), og dermed møtende i SVs sentralstyre.

1992-1994: Leder i Sosialistisk Ungdom.

1988-1994: Organisasjonsarbeid i SV, deriblant valgkampsekretær i Akershus SV.

 

Utdanninng:
2005:Organisasjonspsykologi og ledelse ved BI.

2001: Doktorgrad i biologi (biodiversitet hos fisk i strandsona) 31. august 2001.

1997: Hovedfag i biologi (Cand.scient.), Universitetet i Oslo.

1991: Grunnfag i statsvitenskap

1988: Videregående skole: Naturfaglinje m/matematikk, biologi og kjemi. Samfunnsfaglinje med samfunnskunnskap, sosialøkonomi og idehistorie.

 

Arbeid:
2007 - 2009 Politisk rådgiver for Tora Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister.

2004 -: Næringspolitisk rådgiver i Abelia – kunnskap og teknologi i NHO. Medlem av ledergruppa.

2001-2004: Forsker (Post Doc) ved Universitet i Oslo, Biologisk Institutt, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES).

Diverse konsulentoppdrag for naturfaglige bøker. Undervisning av laveregradsstudenter.

1998-2001: Dr. gradsstipendiat Biologisk Institutt, Universitet i Oslo.

1997-1998: Vitenskaplig assistent hos Professor Nils Chr. Stenseth, Biologisk Institutt, Universitet i Oslo. Styremedlem i Instituttstyret.

1996: Undervisningsoppgaver, diverse kurs i biologi, hjelpelærer for synshemmet student.

1988-92: Journalistikk; Akershus Amtstidende, Ny Tid.