Historisk arkiv

ESA bringer automatsaken inn for EFTA-domstolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

- Dagens automatdrift er i dag et betydelig helseproblem for den norske befolkning. Det er overraskende at ESA aktivt motarbeider Stortingets tiltak mot dette problemet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Pressemelding

Nr.: 189/05
Dato: 18.11.2005
Kontaktperson: Politisk rådgiver Halvard Ingebrigtsen, tlf. 92051253

ESA bringer automatsaken inn for EFTA-domstolen

EFTAs overvåkingsorgan ESA besluttet i går å reise sak for EFTA-domstolen i automatsaken. Siktemålet med saksanlegget er å stanse Stortingets beslutning om at dagens gevinstautomater avvikles, og at slike pengespilltilbud bare skal drives av det statlige spilleselskapet Norsk Tipping.

- Dagens automatdrift er i dag et betydelig helseproblem for den norske befolkning. Det er overraskende at ESA aktivt motarbeider Stortingets tiltak mot dette problemet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i en kommentar til ESAs beslutning. Det er også svært overraskende at ESA bringer saken inn for EFTA-domstolen midt under forberedelsene til Høyesteretts plenumsbehandling av saken, som er berammet til 24. januar 2006.

Dersom saken tas opp til behandling for EFTA-domstolen vil den norske stat gjøre grundig rede for norsk politikk på dette området siden 1940-tallet, samt de problemer som har oppstått med automater de siste årene. Det er foreløpig for tidlig å si noe om den videre prosess for EFTA-domstolen.

Pressemelding fra ESA