Historisk arkiv

Utbetalingsautomatene avvikles innen 31.3.2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

- Høyesteretts raske håndtering av saken har gjort at avviklingen av eksisterende automater kan avventes til rettskraftig dom foreligger, uten at dette vil svekke de sosialpolitiske hensyn i saken i vesentlig grad. Jeg synes derfor at det er riktig å vise noe smidighet i forhold til iverksettelsen, sier statsråd Trond Giske.

Pressemelding

Nr.: 163/05
Dato: 08.11.2005
Kontaktperson: Informasjonssjef Signe Bjørvik, tlf. 913 46 557

Utbetalingsautomatene avvikles innen 31.3.2006

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet at eksisterende utbetalingsautomater avvikles innen 31.3.2006 og at Norsk Tippings enerett til automatdrift iverksettes så raskt som mulig deretter.

- Høyesteretts raske håndtering av saken har gjort at avviklingen av eksisterende automater kan avventes til rettskraftig dom foreligger, uten at dette vil svekke de sosialpolitiske hensyn i saken i vesentlig grad. Jeg synes derfor at det er riktig å vise noe smidighet i forhold til iverksettelsen, sier statsråd Trond Giske.

Borgarting lagmannsrett har konkludert med at Stortingets vedtak om enerettsmodellen ikke er i strid med EØS-avtalen. Lagmannsrettens dom er anket til Høyesterett, som har besluttet at saken skal behandles 24. januar 2006. Rettskraftig dom kan dermed ventes i løpet av mars 2006. Departementet har derfor besluttet at dagens utbetalingsautomater avvikles fra 31.3. 2006, med den forutsetning at Høyesterett stadfester lagmannsrettens dom. En slik kortvarig forlengelse til rettskraftig dom foreligger, vil bety at spørsmålet om midlertidig forføyning faller bort.

Som departementet tidligere har besluttet vil det ikke bli utbetalt særskilt kompensasjon til automatorganisasjonene for bortfall av tapte automatinntekter i 2006.

Visse organisasjoner som hadde automatinntekter i 2001 mistet sine automatinntekter fra 1.1.2005. Disse vil motta særskilt inntektskompensasjon for 2005 og 2006.