Historisk arkiv

ESA har tatt ut søksmål mot Norge i automatsaken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Stortinget vedtok i 2003 at pengespill på automater bare skal kunne tilbys av Norsk Tipping. ESA mener Stortingets vedtak er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Pressemelding

Nr.: 17/06
Dato: 16.03.2006
Kontaktperson: Eksp.sjef Henning Gorholt, Adm. og økonomiavd., tlf. 22 24 78 10

ESA har tatt ut søksmål mot Norge i automatsaken

EFTAs overvåkingsorgan ESA har tatt ut traktatsbruddssøksmål for EFTA-domstolen mot Norge i automatsaken. Stortinget vedtok i 2003 at pengespill på automater bare skal kunne tilbys av Norsk Tipping. ESA mener Stortingets vedtak er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

- Jeg er overrasket over at ESA opprettholder sitt tidligere standpunkt i denne saken, til tross for at Parlamentet i EU senest i februar i år vedtok å ikke innskrenke nasjonalstatenes frihet til å fastholde en egen nasjonal politikk på pengespillområdet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i en kommentar til ESAs søksmål.

Borgarting lagmannsrett kom i august 2005 til at Stortingets vedtak ikke var i strid med EØS-avtalen. Staten vil føre samme argumentasjon overfor EFTA-domstolen som ble lagt til grunn av lagmannsretten. Det er for tidlig å si noe om tidspunktet for EFTA-domstolens behandling av saken, men en dom vil ut fra erfaring kunne foreligge i løpet av første halvdel av 2007.

Les stevningen fra ESA (pdf-format)