Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

36,2 mill. kroner til kulturelt mangfold og Mangfoldsåret 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I forbindelse med markeringen av Mangfoldsåret 2008 foreslås en økning på 36,2 millioner kroner til ulike tiltak knyttet til kulturelt mangfold. Av dette går 10 millioner kroner til flerkulturelle tiltak gjennom Norsk kulturråds eksisterende ordninger og 10 millioner til samiske kulturformål.

- Mangfoldsåret skal bidra til å øke alle innbyggeres muligheter til å delta i og oppleve det mangfold av kulturuttrykk som dagens norske samfunn kan frambringe. Dette året skal markere starten på en utvikling der stimulering av kulturelt mangfold blir et markant og gjennomgående trekk ved norsk kulturpolitikk, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

En rekke institusjoner som på ulike måter arbeider for økt kulturelt mangfold vil bli styrket:

Stiftelsen Horisont/Mela

1,8 millioner kroner

Du store verden!

0,6 millioner kroner

Nordic Black Theatre

0,8 millioner kroner

Det flerspråklige bibliotek

1,2 millioner kroner

Innkjøpsordningen for oversatt litteratur

2,0 millioner kroner

Agenda X

0,3 millioner kroner

Oslo museums arbeid med internasjonal kultur

0,8 millioner kroner

Jødisk Museum i Oslo

0,4 millioner kroner

Norsk skogfinsk museum

0,5 millioner kroner

Center for afrikansk kulturformidling

0,6 millioner kroner

Samiske kulturformål

6,1 millioner kroner

Undersøkelse av innvandreres kultur- og mediebruk

1,3 millioner kroner

Til toppen