Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kulturbudsjettet 2008 for Troms

Auka tilskot til Hålogaland Teater og Sør-Troms museum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringa foreslår å styrkje tilskotet til Hålogaland Teater med 3,4 millionar kroner. Tilskotsauken er siste ledd i opptrappingsplanen på 6 millionar kroner etter at teatret flytta inn i nytt bygg.

Til Aja Samisk Senter er det foreslått 3 millionar kroner til prosjektering av byggjeprosjekt i 2008.

Auke til andre kulturinstitusjonar:

Sør Troms museum    1,2 millionar
Nord-Norsk Kunstmuseum      0,6 millionar
Opera Nord 0,4 millionar

Mange andre ordningar under Kulturrådet kan også komme Troms til gode. Festivalstøtte, ensemblestøtte, korsatsing, korpsstøtte og rockesatsing er tiltak som skal fordelast over heile landet.
Til toppen