Historisk arkiv

Staten frifunnet i søksmål fra spillselskapet Ladbrokes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Statsråd Trond Giske kommenterer dommen i Stortingets vandrehall kl 1045.

Staten har i dag fått medhold fra Oslo tingrett i at norsk lovregulering av pengespill ikke er i strid med EØS-avtalen. Saken gjaldt et søksmål fra det internasjonal pengespillselskapet Ladbrokes. Spillselskapet må dekke statens saksomkostninger i saken. Dette tyder på at retten ikke har vært i tvil om resultatet av saken. Les dommen her

- Dommen er en viktig seier for Norge som en velferdsstat og for norsk pengespillpolitikk, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. Retten har funnet at dagens pengespillovgivning i Norge gir samfunnet og befolkningen den mest effektive beskyttelsen mot farene ved pengespill. Dommen er også et viktig signal til støtte for den europeiske tradisjonen med at hvert enkelt land har mest mulig effektiv kontroll av pengespill, fastslår statsråd Giske.

Dommen stadfester tidligere rettspraksis i norske domstoler og EFTA domstolen som tillater Norge å opprettholde en streng og effektiv kontroll på pengespillområdet. Samtidig anerkjennes hovedprinsippene i norsk pengespillovgivning om en moderat og konsistent utvikling av pengespillmarkedet i statlig regi, der det viktigste er å forhindre spilleavhengighet og kriminalitet knyttet til pengespill.