Historisk arkiv

Arbeidsgruppe skal utrede økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede behovet for ulike tiltak som kan tilrettelegge for og sikre økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne. Spørsmålet om tv-seernes mulighet til selv å få velge hvilke kanaler de skal ha tilgang til vil bli et sentralt vurderingstema.

Kultur- og kirkeminister Trond Giske har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede behovet for ulike tiltak som kan tilrettelegge for og sikre økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne. Spørsmålet om tv-seernes mulighet til selv å få velge hvilke kanaler de skal ha tilgang til vil bli et sentralt vurderingstema.

I forbindelse med en høring tidligere i år etterlyste flere instanser en grundigere utredning om muligheten for individuelt kanalvalg i kringkastings- og kabelnett. Departementet konkluderte med at det vil være hensiktsmessig å innhente de ulike partsinteressenes syn på problemstillingen. En partssammensatt arbeidsgruppe er derfor nedsatt for å utrede spørsmålene nærmere.

Arbeidsgruppen består av 15 medlemmer med representanter både fra betal-tv-tilbydere, kringkastere og forbruker- og konkurransemyndigheter mv. Medietilsynet skal være sekretariat for arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppens mandat og gruppens sammensetning.