Historisk arkiv

Ellen Horn teatersjef for Riksteatret for en ny åremålsperiode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Teatersjef for Riksteatret Ellen Horn er i statsråd beskikket som Riksteatersjef for en ny åremålsperiode på fem år fra 1. april 2010.

Ellen Horn/Foto: Kultur- og kirkedepartementetEllen Horn (f. 1951) er utdannet skuespiller. Hun har vært ansatt ved Oslo Nye Teater, Nationaltheatret, Torshovteatret og har spilt i TV-serier og spillefilmer. Hun var konstituert som teatersjef for Nationaltheatret i 1988-1990 og var ansatt som teatersjef fra 1992 til 2000. Ellen Horn var kulturminister i regjeringen Stoltenberg I fra 2000 til 2001. I tillegg har hun hatt en rekke tillits- og styreverv innenfor kulturfeltet og er i dag styreleder for Den Norske Opera & Ballett.

Ellen Horns første åremålsperiode som Riksteatersjef går ut 31. mars 2010. Den nye perioden går fra 1. april 2010 til 31. mars 2015.

- Ellen Horn har gjennom sine nærmere fire år som teatersjef bidratt sterkt til å befeste og utvikle Riksteatrets viktige rolle i norsk scenekunst, sier statsråd Trond Giske.

Åremålet ved Riksteatret er utlyst av styret, og etter en søkerrunde er Ellen Horn funnet best kvalifisert for stillingen. I henhold til lov om Riksteatret skal teatersjefen beskikkes ved åremål for fem år, med mulighet for fornyelse en gang.