Historisk arkiv

Klagesakene om lokalradio er ferdigbehandlet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har i dag avgjort klagesakene over Medietilsynets vedtak om tildeling av lokalradiokonsesjoner for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2016.

Departementet opphevet 26. november 2008 Medietilsynets konsesjonstildelinger i 20 konsesjonsområder. Tilsynet ble derfor pålagt å lyse ut konsesjonene i disse områdene på nytt sammen med åtte konsesjoner på frekvenser som tidligere var forbeholdt NRK Klassisk.

Departementet har til sammen mottatt 46 klager på Medietilsynets tildelingsvedtak etter reutlysningen og NRK Klassisk-utlysningen. I fem av sakene har departementet kommet til at tilsynets vedtak må oppheves. I de øvrige sakene har departementet opprettholdt tilsynets vedtak.

Kultur- og kirkedepartementet har omgjort Medietilsynets vedtak i følgende saker:

• I område 02-02 (Lørenskog m. fl) har departementet kommet til at det må foretas en ny utlysning da de to søkerne har inngitt likeverdige bud og det ikke er mulig å kåre en vinner ut fra de øvrige tildelingskriteriene.

• I område 05-03 (Gjøvik, Lillehammer, Gausdal) er tildelingen til Radio Pluss AS opphevet. Departementet har kommet til at den andre søkeren, 21st Venture AS oppfyller minstekravet til økonomi. Konsesjonen må derfor tildeles 21st Venture AS som hadde det høyeste budet på lokalt innhold.

• I område 06-04 (Lier, Nedre Eiker, Drammen) er tildelingen til Edda Media Buskerud AS opphevet. Departementet har kommet til at den andre søkeren, 21st Venture AS oppfyller minstekravet til økonomi. Konsesjonen må derfor tildeles 21st Venture AS som hadde det høyeste budet på lokalt innhold.

• I område 11-01 (Haugesund m. fl) er tildelingen til Radio Haugaland AS opphevet. Departementet har kommet til at Radio Haugaland ikke oppfyller minstekravet til økonomi. Konsesjonen må derfor tildeles Radio 102 AS som hadde det høyeste budet på lokalt innhold av de gjenværende søkerne. 

• I område 15-03 (Trondheim) er tildelingen av Klassisk-konsesjonen til Mediastud opphevet. Vedtaket er omgjort etter en helhetsvurdering der departementet bl.a. har lagt vekt på at budet fra SBS var 19 minutter høyere enn budet fra Mediastud. Konsesjonen er derfor tildelt SBS.