Historisk arkiv

Kultur- og kirkeministeren oppnevner mediestøtteutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har i dag oppnevnt et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Utvalget vil bli ledet av Yngve Slettholm, adm. dir. i Kopinor og tidligere statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet.

De økonomiske virkemidlene overfor pressen, dvs. pressestøtten og momsfritaket, ble utformet på slutten av 60-tallet og har vært videreført fram til i dag uten vesentlige endringer. I samme periode – og særlig de siste årene – har det skjedd omfattende endringer på medieområdet, både innenfor teknologi, mediebruk og medieøkonomi. Det er nå nødvendig å gjennomgå de politiske målene og virkemidlene på området i lys av denne utviklingen.

Utvalget får i oppdrag å foreta en helhetlig vurdering av bruk av tilskuddsordninger og andre økonomiske virkemidler på medieområdet. Utredningen skal inkludere en gjennomgang av pressestøtten og nullsatsen for moms på aviser.

Utvalget skal avgi sin innstilling til departementet innen 1. januar 2011.


Statsråd Trond Giske er tilgjengelig for kommentar i dag kl 14.30, statsrådens møterom, R5, Akersgata 59.

Utvalgets mandat og sammensetning (pdf)