Kulturminister Anniken Huitfeldts kalender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra statsråd Anniken Huitfeldts kalender. Du kan også søke i kalender til høyre for å finne arrangementer statsråden har deltatt på, og skal delta på. Statsråden har normalt følgende faste poster i sitt ukeprogram: regjeringskonferanse på Statsministerens kontor mandag og torsdag kl. 12.15, og Statsrådets møter på Slottet fredag kl. 11.00. Interne møter er ikke oppført. Med forbehold om endringer.

21.06.2021

 • Næringsministeren til Bergen

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Bergen

  Næringsminister Iselin Nybø besøker Bergen Carbon Solution, Envir jord og BerGenBio i Bergen på mandag 21. juni.

  Les mer i presseinvitasjonen her

 • Fiskeri- og sjømatministeren til Harstad

  Odd Emil Ingebrigtsen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Harstad

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Harstad på mandag 21. juni. Ingebrigtsen skal delta på NHO i Nord-Norge sitt arrangement Nord i Sør i Nord, besøke Mat av Vahl og Medkila barnehage, der barna serverer en sjømatlunsj til fiskeri- og sjømatministeren.

  Les mer i presseinvitasjonen her

 • Olje- og energiministeren deltek på havvind-webinar

  Tina Bru| Olje- og energidepartementet

  Sted: Digitalt

  Olje- og energiministeren deltek på eit webinar om havvind i regi av Noregs Rederiforbund.

 • Klima- og miljøministeren opnar mottaksanlegg for båtseptikk frå fritidsbåtar i Oslofjorden

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Nesset, Bunnefjorden

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opnar mottaksanlegg for båtseptikk fra fritidsbåter - PURA - på Nesset i Bunnefjorden.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Vestfold og Telemark

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted:

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Vestfold og Telemark, der statsråden legger fram distriktspolitiske strategier sammen med statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

  Statsråd Astrup besøker Vestfold og Telemark 21. og 22. juni (presseinvitasjon 18.06.2021)

  Legg fram distriktspolitiske strategiar i Bø i Vestfold og Telemark (presseinvitasjon 17.06.2021)

   

 • Utviklingsministeren deltek på Norfunds generalforsamling

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Norfunds generalforsamling. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Vestfold og Telemark

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted:

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Vestfold og Telemark der statsråden legger fram distriktspolitiske strategier sammen med statsminister Erna Solberg og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Legg fram distriktspolitiske strategiar i Bø i Vestfold og Telemark (presseinvitasjon 17.06.2021)

 • Kultur- og likestillingsministeren har møte med Kulturrådet

  Abid Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Kulturdepartementet

 • Utviklingsministeren har eit møte med sivilt samfunn om pandemien

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med sivilt samfunn om internasjonal pandemirespons og ACT-A. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit styremøte i Centre for High North Logistics

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) på eit styremøte i Centre for High North Logistics (CHNL).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren møter Norske Sjølaksefiskere og Norges Fiskarlag

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møter representantar for Norske Sjølaksefiskere og Norges Fiskarlag.

 • Utanriksministeren deltek på ein Nupi-konferanse

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Nupis utanrikspolitiske konferanse om tryggingspolitiske moglegheiter etter pandemien.

  Sjå meir på Nupis heimesider.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen har eit møte med leiaren i World Business Council for Sustainable Development

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen har eit digitalt møte med Peter Bakker, leiar i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) om rolla til privat sektor for å bidra til mattryggleik og klimatilpassing. Medlemma i WBCSD er om lag 200 leiande internasjonale selskap, mellom anna Yara og Norsk Hydro.

  Møtet vart utsett frå 31. mai.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Kultur- og likestillingsministeren åpner Kulturytring Drammen

  Abid Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Union Scene

  Kultur- og likestillingsminister Abid Raja deltar på Ung kulturytring og i paneldebatten "Hvem satser på ungdommen". Statsråden åpner Kulturytring Drammen kl. 18

22.06.2021

23.06.2021

 • Barne- og familieministeren besøker Lyngdal, Kvinesdal og Sokndal

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Sted: Lyngdal, Kvinesdal og Sokndal

  Barne- og familieminsiter Kjell Ingolf Ropstad besøker Lyngdal, Kvinesdal og Sokndal.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren legger fram bærekraftsmeldingen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Oslo

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup legger fram en stortingsmelding om bærekraftsmålene.

  Saken oppdateres med presseinvitasjon

 • Utanriksministeren har eit møte med sametingspresidenten

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har det årlege samarbeidsmøtet (digitalt) med sametingspresident Aili Keskitalo.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter ordføreren i Stad

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter ordfører Alfred Bjørlo, Stad kommune i Sogn og Fjordane. Tema for møtet er Statens hus i Stad.

 • Utanriksministeren deltek på lanseringa av regjeringas Sahel-strategi

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Mølleparken 4, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek saman med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på lanseringa av Sahel-strategien. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på lanseringa av regjeringas Sahel-strategi

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: Mølleparken 4, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på lanseringa av regjeringas Sahel-strategi i Medvinds studio i Mølleparken 4.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar ved boklansering

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar med innlegg og deltar i panelsamtale ved lansering av boken Lokalvalgundersøkelsen 2019.

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på innspillsmøte med idrett og frivillighet i Asker

  Abid Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Huringen Ils stadion, Asker

24.06.2021

 • Olje- og energiministeren deltek på Reuters Global Energy Transition

  Tina Bru| Olje- og energidepartementet

  Sted: Digitalt

  Olje- og energiminister Tina Bru deltek digitalt på Reuters Global Energy Transition.

  Program for eventet her

 • Finansministeren besøker Viken

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner besøker Viken

 • Kultur- og likestillingsministeren til stede ved flaggheising - Pride

  Abid Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Parkveien 45

  Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

 • Utviklingsministeren deltek på lanseringa av regjeringas handlingsplan for LHBTIQ

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: Parkveien 45, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på lanseringa av regjeringas handlingsplan for LHBTIQ i regjeringas representasjonsanlegg. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren er på reise

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Vestland

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er på reise i Vestland.

 • Statssekretær Frølich Holte har eit møte med Norges fotballforbund

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte (digitalt) med Norges fotballforbund.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen deltek i ein panelsamtale om inkluderande vekst, gjeld og økonomisk styring

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek i ein digital panelsamtale om inkluderande vekst, gjeld og økonomisk styring under Afrikabankens årsmøte.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Klima- og miljøministeren har møter i UNEA-byrået

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i møter i UNEA-byrået.

  UNEA er FN si miljøforsamling, der statsråden er president i denne perioden.  På desse møta har han mellom anna samtalar med representantar for internasjonale sivisamfunnsorganisasjonar.

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit møte i styret i Norsk-ukrainsk handelskammer

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) på eit møte i styret i Norsk-ukrainsk handelskammer (NUCC).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kultur- og likestillingsministeren presenterer ny lhbtiq-handlingsplan

  Abid Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Unio Pride, Grensen

25.06.2021

 • Olje- og energiministeren deltek på generalforsamlinga til Petoro

  Tina Bru| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru deltek på generalforsamlinga til Petoro.

 • Statssekretær Frølich Holte har eit møte med menneskerettsforsvararar

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte (digitalt) med menneskerettsforsvararar frå Europa i samband med Oslo Pride.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren er på reise

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Vestland

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er på reise i Vestland.

 • Klima- og miljøministeren opnar industrianlegg i Bergen

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Flesland, Bergen

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opnar dei nye lokala til Bergen Carbon Solutions på Flesland.

  Selskapet produserer nanofiber frå COved hjelp av vasskraft.

 • Statsministeren inviterer til halvårleg pressekonferanse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Parkveien 45

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårleg oppsummerande pressekonferanse i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårleg pressekonferanse i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45. Det vert enkel servering frå kl. 10.00.

  Påmelding til smkinfo@smk.dep.no innan onsdag 23. juni.

  Pressefolk som vil vere til stades, må ha med pressekort og gyldig ID. Inngang via Riddervoldsgate 2.

  Presse som ønskjer å rigge til pressekonferansen, kan møte opp frå kl. 09.30.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

 • Statssekretær Jakobsen deltek i ein panelsamtale om matsystem og mat frå havet

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek i ein digital panelsamtale om matsystem og mat frå havet i regi av handlingsnettverket Sustainable Food from the Oceans and Inland Waters for Food Security and Nutrition, som vart etablert av Noreg under paraplyen til FNs ernæringstiår.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Finansministeren avholder halvårlig møte med FinansNorge

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Sted: Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner avholder halvårlig møte med FinansNorge

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit webinar om bærekraftig havforvalting

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit webinar om bærekraftig havforvalting saman med mellom anna Portugals havminister - skipa til av EU-delegasjonen i Brussel i samarbeid med det portugisiske EU-formannskapet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

27.06.2021

Vis flere hendelser