Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vi er i rute med Kulturløfte!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur-og kirkeminister Trond Giske, innlegg i Stortinget 13. desember i forbindelse med behandlingen av kulturbudsjettet for 2006.

- Vi hadde 24 dager på å utforme vårt alternativ. De brukte vi godt. Vi fikk plass til 166 mill. kroner det første året, og 149 mill. kroner til rene kulturformål. Vi er i rute, sa Kultur-og kirkeminister Trond Giske i dag i sitt innlegg til Stortingets budsjettbehandling av kulturfeltet.

Vi er i rute med Kulturløfte!

Kultur-og kirkeminister Trond Giske, innlegg i Stortinget 13. desember i forbindelse med behandlingen av kulturbudsjettet for 2006.

President!

Takk til komiteen for et godt samarbeid så langt. Flertallsregjeringen har en visjon om at Norge skal bli en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet. Kulturpolitikken skal respektere kunsten og kulturens egenverdi. Samtidig kan vi gjennom et kulturløft også bidra til å nå andre samfunnsmål; gode oppvekstvilkår, livskvalitet og helse, integrering, kreativitet og næringsutvikling, - og ikke minst bekjempelse av fattigdom, og sørge for at alle får delta i et inkluderende samfunn.

Regjeringen vil gjennomføre et løft for kulturen og for frivillig sektor. Grunnlaget er Kulturløftets mål om at 1 pst. av statsbudsjettet skal gå til kulturformål i 2014.

Da vi diskuterte Kulturmeldingen ble det sagt at Kulturløftet var å sparke inn åpne dører, deretter populistisk overbud og til sist umulig å gjennomføre. President, Kulturløftet var verken en selvfølge, overbud eller umulighet.

Vi hadde 24 dager på å utforme vårt alternativ. De brukte vi godt. Vi fikk plass til 166 mill. kroner det første året, og 149 mill. kroner til rene kulturformål. Vi er i rute.

Budsjettet innebar en ny giv i frivillighetspolitikken. Frivillig sektor betyr enormt mye for samfunnet vårt. Vi retter opp forslaget om et nytt kutt på 15 mill. kroner på Frifond. I tillegg sørger vi for at 10 nye frivillighetssentraler kan starte opp i 2006.

Regjeringens kulturpolitikk sørger for inkludering: Gjennom flerkulturelle tiltak, flerspråklige bibliotektjenester, bibliotek i fengsel, kulturkort for ungdom, festivalstøtte og regionale museer. Dette gir muligheten til å oppleve og å uttrykke seg gjennom kunst og kultur, uavhengig av geografi, kjønn og sosiale skillelinjer. Den samiske kultursatsing er også en del av dette.

Budsjettet skaper arbeidsplasser: At flere kan leve av sitt kunstneriske arbeid, for eksempel de foreslåtte økninger til frie sceniske grupper, pop/rock, ensemblestøtte, festivalstøtte, orkestre og stipend for kunstnere.

Teatrene, region- og distriktsopera, litteratur- og bibliotekformål, museer – og ikke minst musikkfeltet er styrket med over 22 mill. kroner.

Vi får nå etablert en egen tilskuddsordning for dans. Den nye tilskuddsordningen og arbeidet med å sikre egne lokaler for Dansens Hus er en bevisst satsing for å løfte denne kunstformen.

Bevilgningene til oppstart av arbeidet med å etablere et nasjonalt opplevelsessenter for pop- og rockhistorie i Trøndelag, en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans og jazzscenen i Oslo, markerer en enestående satsing på de rytmiske musikksjangrene.


En viktig del av Soria Moria-erklæringen og Kulturløftet er å øke satsingen på norsk film. Og etter år med kutt innebærer budsjettet for 2006 en helt ny giv. Budsjettøkningen gir rom for å lage flere filmer og bedre filmer. Flere produksjoner bør gi høyere kvalitet og økt publikums­oppslutning for norske filmer på kino. Det er et mål for regjeringen å øke publikumsoppslutningen om norske filmer til 25 %.

Et annet viktig område for regjeringen er pressestøtten. Den foreslåtte økningen på 7,5 mill. kroner sikrer pressestøtten som betyr at pris- og lønnsveksten kompenseres.

Regjeringen foreslår å bevilge 17 mill. kroner til gjennomføring av en prøverunde for Rally-VM. En vellykket gjennomføring av prøverunden i februar 2006 kan sikre Norge en offisiell VM-runde fra 2007, og vil medføre betydelige næringsmessige ringvirkninger.

For oss er Kulturløftet ikke bare penger, det er også å løfte kultur. Finansministeren har sagt det slik: Kultur er investering i demokrati, nytenkning og alt som gjør livet verdt å leve – og god næringspolitikk. Statsministeren sier: Kultur handler om de grunnleggende tingene i vårt samfunn, om identitet, tilhørighet, engasjement om glede og underholdning, og om å ha mening med tilværelsen. Enhver kulturminister er opptatt av kultur. Jeg er stolt av å tilhøre en regjering hvor finansministeren, statsministeren, kommunalministeren og hele regjeringen er opptatt av å gi kulturen et løft.

Til toppen