Forsiden

Historisk arkiv

Bransjeråd for kulturnæringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har nedsatt et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området. Bransjerådet skal være et årlig treffpunkt der representanter for kulturnæringene vil møte politisk ledelse i Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Regjeringen har nedsatt et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området. Bransjerådet skal være et årlig treffpunkt der representanter for kulturnæringene vil møte politisk ledelse i Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

–Jeg har vært opptatt av å få med representanter fra ulike kanter av landet. Ulike erfaringer og utgangspunkt er viktig i et slikt råd, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Regjeringen ønsker å møte kulturnæringene for å kunne få bedre innsikt i kulturnæringenes felles utviklingsmuligheter og utfordringer. Ved å møte næringene samlet vil regjeringen bedre kunne fange opp næringenes synspunkter, behov og ønsker for utvikling av felles politikk for kulturnæringene. Det legges opp til ett møte i året.

Rådets medlemmer:

Leder: Kirsti Hjemdahl, Kristiansand, seniorforsker, forretningsutvikler, Agderforskning. Har fulgt kulturnæringsfeltet lenge.

Arnfinn Bjerkestrand, Oslo, medlem av Kulturrådet, musikk.

Ragnhild Dalheim Eriksen, Tromsø, tidligere leder for Riddu Riððu festivalenengasjert av Sametinget for å arbeide med kultur og næring. Medlem i regjeringens nordområdeutvalg.

Bård Flikke, Trondheim, partner og prosjektleder i Trondheim Kultur & Næring (T-KN).

Gro Caroline Flølo, Stryn, kreativ leder, Designhuset Farmhouse. Arbeider tverrfaglig med designkompetanse i samarbeid med kompetansemiljøer.

Ante Giskeødegaard, Ålesund, daglig leder Momentium, festivalarrangør (sammen med Lars B. Giskeødegaard).

Sigrid Hilsen, Drammen, Papirbredden Innovasjon. Arbeider helhetlig med kulturnæringsutvikling i Drammen.

Jan Fredrik Karlsen, Oslo, manager, musikk.

Gry Isabell Sannes Knutsen, Stavanger, Ipark arbeider bredt og tungt med kulturnæring, bl.a. gjennom en kulturinkubator.

Lars Leegaard Marøy, Bergen, daglig leder, filmfondet FUZZ.

Bjørn Nørstegård, Lillehammer, Lillehammer kunnskapspark. Har i mange år arbeidet med kulturnæringene, særlig rettet mot opplevelser og reiseliv.

Hilde Charlotte Solheim, Oslo, reiselivsdirektør Virke. Kunnskaper om kultur og kulturnæringenes bidrag inn i annen næring.

Steinar Sørlie, Åmot, Åmot Operagard, Sogn og Fjordane.

Jørgen Tharaldsen, Oslo, Artplant, spillutvikling.

Arne-Wilhelm Theodorsen, Tromsø, representant for Introfondet, regionalt fond for utvikling av kulturnæringer i Tromsøregionen.

Maria Utsi, Vadsø, Varangerfestivalen. Leder av Varangerfestivalen, Vadsø, tidligere leder av Hermetikken kulturnæringshage.

 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00