Fra gründer til kulturbedrift

Handlingsplan utarbeidet av Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet

Handlingsplanen ”Fra gründer til kulturbedrift” er et resultat av et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Handlingsplanen ”Fra gründer til kulturbedrift”  ble presentert onsdag 29. mai 2013.

Oversikt over beløp avsatt til tiltakene i handlingsplanen (.pdf)

Publikasjonen med publikasjonskode V-0958 B kan bestilles ved å sende en e-post til publikasjonsbestilling@dss.dep.no