Historisk arkiv

Åslaug Haga gir 1,1 million kroner til eventyrkommunen Bø i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- Eventyrkommunen Bø er et spennende prosjekt som gjennom satsing på kultur og næring kan bidra til positiv stedsutvikling, arbeidsplasser, trivsel og motvirke fraflytting, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

- Eventyrkommunen Bø er et spennende prosjekt som gjennom satsing på kultur og næring kan bidra til positiv stedsutvikling, arbeidsplasser, trivsel og motvirke fraflytting, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Prosjektet Eventyrkommunen Bø får nå 1,1 million kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektet skal samle inn fortellinger knyttet til kystlandskap både nasjonalt og internasjonalt. Dette utgjør kjernen i arbeidet for å kunne utvikle stedet til et nasjonalt kunnskapssenter for muntlig fortelling og eventyr. Dette utgjør igjen en sentral del i en satsing for å gjøre stedet mer kjent og attraktivt som mål for opplevelsesbasert turisme.

Kommunal- og regionaldepartementet har i 2007 satt av inntil 16,5 millioner til satsingen på kulturbasert næringsutvikling rundt om i landet.som kan bidra til å gjøre områder utenfor de store byene enda mer attraktive enn i dag, spesielt for de unge.

- Kultur og næring er en naturlig del av den helhetlige distrikts- og regionalpolitikken som denne regjeringen fører. Ved å satse på næringsutvikling som også er basert på kultur, opplevelser og fritid så vil dette være med å gi identitet og attraktivitet til et sted. Kultur og opplevelser betyr mye for folk, uansett hvor i landet en bor, sier Åslaug Haga.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.