Historisk arkiv

Få kvinner leder kommunale utvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nesten åtte av ti ledere av kommunale utvalg er menn, viser ny rapport. – Ikke bra nok. Flere kvinner må få prøve seg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Nesten åtte av ti ledere av kommunale utvalg er menn, viser ny rapport. – Ikke bra nok. Flere kvinner må få prøve seg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

En gjennomgang viser at kvinner bare har 23 prosent av de viktige ledervervene i styrer, råd og utvalg i de 22 kommunene som er med i kommunal- og regionaldepartementet sitt prosjekt Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Det er grunn til å tro at fordelingen er noenlunde lik på landsbasis. Det er Rokkansenteret som gjør følgeevalueringen av prosjektet.

- Vi er langt unna målet om full likestilling. Noen av kommunene i denne undersøkelsen har ikke en eneste kvinnelig leder i de viktigste utvalgene, sier Kleppa.

- Her må de politiske partiene være bevisste og vise ansvar. Ledererfaring fra utvalg og styrer gir potensielle ledere erfaring, trening og synlighet. En slik viktig læringsarena kan ikke være forbeholdt menn, sier Kleppa.

De fleste kommunene i undersøkelsen har oppfylt regelen om kjønnsbalanse i kommunale styrer, råd og utvalg. De fleste har altså en kvinneandel på minst 40 prosent.  I en norsk gjennomsnittskommune fordeles i snitt 130 ulike verv til 33 ulike styrer, råd og utvalg etter et kommunestyrevalg, og de fleste ledervervene går altså til menn.

- Regelen om 40 prosent kvinner i kommunale styrer betyr at det er mange dyktige kvinner å velge mellom til disse vervene. Som kommunalminister kan ikke jeg vedta likestilling i kommunene. Derfor utfordrer jeg de politiske partiene til å være bevisste og ta kloke, framtidsretta valg når de velger sine ledere på alle nivåer, sier Kleppa.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.