Historisk arkiv

Sjekk årsverktallene i din kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

KOSTRA-tall viser at det har blitt over 31.000 flere årsverk i kommunene i perioden 2006 til 2008, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Kommunal- og regionaldepartementet legger i dag ut en oversikt over den samlede veksten i årsverk for enkeltkommuner over tre år. Dette er tall kommunene selv har rapport inn. Oversikten viser dessuten fordelingen av årsverk på barnehager, grunnskole og pleie- og omsorg. Den enkelte kan altså enkelt finne tall for sin egen kommune.

- Av veksten i 2006 - 2008 har det blitt om lag 14.100 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren, 8.700 flere årsverk i barnehagene og 5.800 flere årsverk i grunnskolen. Dette viser at kommunene har omsatt økte midler til omsorg og bedre tilbud for våre barn, sier Kleppa.

I tillegg til over 31.000 nye avtalte årsverk i kommunene, har det blitt ca 2.000 nye avtalte årsverk i fylkeskommunene. Dette betyr en vekst i årsverk for kommunesektoren på ca 33.000 nye årsverk i perioden. 

Tallene er hentet fra SSBs KOSTRA-base. Det finnes flere tall på www.kostra.no.

Antall avtalte årsverk fordelt på fylker

Trykk på ønsket fylke for kommunevise årsverk fordelt på sektorer (pdf-format).

 

2005

2006

2007

2008

Endringer 2005-2008

Østfold

15 594,0

16 433,7

16 936,9

17 884,4

2 290,4

Akershus

28 165,8

29 318,1

30 504,1

31 821,1

3 655,3

Oslo kommune

30 452,7

30 430,7

31 994,4

33 444,5

2 991,8

Hedmark

13 080,4

13 101,2

13 598,8

14 044,5

964,1

Oppland

13 395,9

13 875,9

14 438,4

14 632,4

1 236,5

Buskerud

15 089,8

15 448,9

16 007,6

16 516,8

1 427,0

Vestfold

13 627,5

14 184,8

14 778,1

14 985,9

1 358,4

Telemark

12 141,8

12 459,9

13 074,4

13 471,9

1 330,1

Aust Agder

6 815,5

7 167,6

7 448,4

7 528,8

713,3

Vest Agder

11 009,6

11 186,9

11 756,2

12 122,8

1 113,2

Rogaland

24 381,1

25 415,4

26 767,9

28 039,4

3 658,3

Hordaland

27 551,5

28 757,7

29 795,9

30 831,8

3 280,3

Sogn og Fjordane

8 844,0

9 058,0

9 279,2

9 396,5

552,5

Møre og Romsdal

17 665,0

18 065,0

18 545,8

19 184,6

1 519,6

Sør Trøndelag

18 884,9

19 770,7

20 390,3

20 650,6

1 765,7

Nord Trøndelag

9 056,8

9 386,4

9 927,3

10 187,5

1 130,7

Nordland

19 645,3

19 955,6

20 488,2

20 411,3

766,0

Troms

12 804,0

12 991,9

13 524,8

13 702,2

898,2

Finnmark

7 145,9

7 214,6

7 500,2

7 554,3

408,4

 

 

 

Landet

305 351,5

314 223,0

326 756,9

336 411,3

31 059,8

 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.