Historisk arkiv

Forsøk med elektronisk valg i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet vil gjennomføre forsøk med elektronisk valg i utvalgte kommuner ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg. E-valg 2011-prosjektet skal sørge for å etablere en sikker elektronisk løsning som skal prøves ut.

Kommunal- og regionaldepartementet vil gjennomføre forsøk med elektronisk valg i utvalgte kommuner ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg.
E-valg 2011-prosjektet skal sørge for å etablere en sikker elektronisk løsning som skal prøves ut.

– Det er mange hensyn som tilsier at vi må kunne stemme elektronisk i Norge ved fremtidige valg. Krav til økt tilgjengelighet og forventningene som nye generasjoner velgere har til bruk av elektroniske løsninger, er slike hensyn. Samtidig skal e-valgsløsningen opprettholde velgernes tillit til valggjennomføringen og ivareta prinsippet om hemmelig valg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

E-valg 2011-prosjektet i departementet ønsker bred deltakelse fra både politiske og faglige miljøer i arbeidet for å utvikle og etablere e-valgsløsningen.

-Prosjektet skal i løpet av 2009 beslutte hvordan forsøket med e-valg skal gjennomføres i 2011. Det legges opp til full åpenhet og innsyn både i prosjektet og valgløsningen. Vi håper få i gang en bred offentlig diskusjon om e-valg slik at løsningen er godt forankret, sier prosjektleder Henrik Nore.

Det er derfor i disse dager sendt ut brev til de politiske partiene som hadde en oppslutning på over 20.000 stemmer på landsbasis ved valget i 2005, med spørsmål om de vil delta i en politisk referansegruppe. Det vil også bli etablert en faglig referansegruppe.

Les prosjektdirektiv for e-valg 2011 pr. 11.2.2009 (pdf-format).

Mer informasjon om prosjektet finnes på www.e-valg.dep.no.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.