Historisk arkiv

Jurymedlemmene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Stord er Årets nynorskkommune 2009

Søknadane er vurdert av ein jury med medlemmane:

  • Vidar Høviskeland, Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)
  • Gunn Berit Gjerde, fylkestingsrepresentant (V) i Møre og Romsdal 
  • Rune Hetland, Landslaget for lokalaviser (LLA)
  • Eli Johanne Lundemo, Kommunal- og regionaldepartementet