Historisk arkiv

Utflytting og nyetablering av statlige arbeidsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I denne regjeringsperioden har det blitt vedtatt å flytte ut eller nyetablere over 450 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

- Media har nå i lang tid fokusert på at denne regjeringen har opprettet eller flyttet ut av Oslo 40 statlige arbeidsplasser. Dette er misvisende, det er gjort vedtak om langt flere, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Se følgende oversikt:

 

 

Etat

Sted

Antall ansatte

 

 

 

Distriktssenteret (2008):

Steinkjer

8

 

Sogndal

6

 

Alstahaug

6

Norsk villreinsenter

Dovre

4

 

Tinn

4

Investinor

Trondheim

14

Norsk helsearkiv

Tynset

15 - 20

Sjøforsvaret

Bergen

23

Hærstab + generalinspektøren for hæren

Bardufoss

62

 

Rena

9

NVE, Skredsenter i Førde

Førde

4 - 6

Veterinærinstituttet

Ås

240

Nasjonal enhet for refusjon for pasientreiser

Skien

60 - 70

 Totalt

 

455