Historisk arkiv

Slik stemte e-velgerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I ti kommuner har velgerne kunnet delta i forsøk med elektronisk stemmegivning via Internett.

Kl. 21.00 på valgdagen 12.09.11, ble stemmene dekryptert og låst ut av dataserverne ved hjelp av nøkkelgruppa som i august fikk utdelt hver sin del av kodenøkkelen som skulle til for å starte opptellingen av stemmene.

 Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.