Historisk arkiv

Legger ut åpen kildekode for valgsystemet EVA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet har nå publisert kildekoden til det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA. Dette inkluderer den foreløpige versjonen av kildekoden som skal brukes i forsøket med internettstemming i 12 kommuner.

Kommunal- og regionaldepartementet har nå publisert kildekoden til det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA. Dette inkluderer den foreløpige versjonen av kildekoden som skal brukes i forsøket med internettstemming i 12 kommuner.

Det gjøres fremdeles endringer i kildekoden, men dette gir interesserte muligheten til å sette seg inn i hvordan datasystemet EVA er bygget opp og fungerer. Departementet vil fortløpende publisere nye versjoner av kildekoden etter hvert som de tas i bruk.

Alle landets kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk det nye elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA). Flere kommuner og fylkeskommuner skal i tillegg bruke datasystemet til å skanne stemmesedler. 15 kommuner gjennomfører forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen, 12 av disse deltar også i et forsøk med internettstemming.

- Velgerne må ha tillit til at valggjennomføringen går riktig for seg. Det er derfor viktig at alle kan få innsyn i hvordan det nye datasystemet, som tusenvis av valgmedarbeidere skal benytte, er bygget opp. Dette er et ledd i å sikre en åpen og transparent valggjennomføring, sier fungerende kommunikasjonssjef Anne Marit Schiong.

I forsøket om internettstemming, er åpen kildekode bare ett av flere tiltak for å sikre åpenhet og etterprøvbarhet. Det er mulig å bevise at stemmen blir riktig talt opp uten å sette seg inn i kildekoden. Det skyldes at internettvalgløsningen produserer matematiske bevis som gjør det mulig å dokumentere at det er akkurat de samme stemmene som er avgitt, som telles opp.

Ved å lese kildekoden får en ikke se opplysningene som ligger i systemet, men kun hva systemet kommer til å gjøre med opplysningene. Det er dermed umulig å finne ut hva velgerne har stemt gjennom å lese kildekoden.

Om åpen kildekode:

Kildekoden er de menneskelesbare instruksjonene en datamaskin trenger for å kjøre et program. At kildekoden er åpen, innebærer at hvem som helst kan laste ned og undersøke koden.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.