Historisk arkiv

Systemdokumentasjon og kildekode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

E-valgforsøket

Her finner du blant annet systemdokumentasjon og kildekoden til i-valgløsningen og det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA.

Tekniske dokumenter om e-valgløsningen

Spesifikasjoner, tilbud og kontrakter
Denne samlingen av dokumenter beskriver systemet EVA som har blitt utviklet. EVA er det elektroniske valgadministrasjonssystemet. Løsningen for elektronisk stemmegivning var en del av EVA.