Historisk arkiv

Tolga

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Os kommunevåpen
 
Tolga kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektledere: Arne Svendsen og Stein Halvorsen

Bakgrunn: Os og Tolga kommuner gjennomførte Omdømmeskolen sammen. Vi fikk da lyst til å fortsette et samarbeid vi har hatt en periode og sette fokus på omdømme. Det ble til at vi ønsket å arbeide både med utvikling av tjenesteproduksjonen vår og samtidig arbeide med en omdømmestrategi for begge kommunene. Vi mente at både gode kommunale tjenester og gode bo og levevilkår i kommunen var viktig for et godt omdømme.

Prosjektorganisasjon:

Kommunestyrene i Tolga og Os er prosjekteier.

Styringsgruppe: Representanter fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte i begge kommunene.

Prosjektansvarlige: Ordførere i Tolga og Os.

Prosjektledere: Rådmennene i Tolga og Os.

Mål: Hovedmålet for prosjektet er å skape et omdømme som sikrer at folk blir boende i kommunen og at det blir populært å flytte dit.

Tiltak:

  1. Utviklingen av tjenesteproduksjonen må fortsette gjennom hele prosjektperioden og det skal underveis vurderes om det skal etableres flere felles prosjekter mellom Os og Tolga kommuner.
  2. Det etableres to prosjekter i tillegg som kalles Omdømmeprosjektet Os og Omdømmeprosjektet Tolga. Omdømmeprosjektene skal bruke kunnskap fra Omdømmeskolen til å skape en posisjon for begge kommunene. I disse prosjektene skal det legge stor vekt på involvering fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger.
  3. Prosjektlederne i hovedprosjektet får i oppgave å implementere Omdømmeprosjektets arbeid inn i kommuneplanarbeidet og i virksomhetenes arbeid med å bedre kommunens omdømme.
  4. Utarbeide en omdømmestrategi for begge kommunene. Øvrige tiltak vil fremkomme av dem.

Lenker: