Historisk arkiv

Hyllet det gode arbeidet i Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Drammen er i ferd med å avslutte prosjektet sitt. 9. februar ble dette markert med en egen dag for heltidskultur, hvor kommunen presenterte resultater og staket ut kursen videre.

Kommunen har blant annet prøvd ut ulike arbeidstidsordninger, gitt ufaglærte mulighet til å ta fagbrev og flyttet ansvaret for å finne vikarer fra ledere til egne bemanningskonsulenter. 

I 2009 var det 536 ansatte i heltidsstillinger i pleie- og omsorgssektoren. Nå har dette tallet økt til 698. Blant dem som jobbet som ufaglærte, men som nå har tatt fagbrev, var den gjennomsnittlige stillingsbrøken 40 prosent. Etter at fagbrevene var i boks, har brøken økt til 85 prosent. Alle har fått den stillingsstørrelsen de ønsker. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er imponert over Drammens arbeid og resultater.

- Dere har knekt koden. Både brukere, ansatte og arbeidsgiver er fornøyde. Dere har vært modige som har utfordret det etablerte, var tilbakemeldingen fra statsråden, som også deltok på arrangementet.

Selv om prosjektet nå er ved veis ende, fortsetter komunen det møysommelige arbeidet mot en heltidskultur. For å sikre en god overgang fra prosjekt til drift har kommunen mellom annet laget en inspirasjonsbrosjyre med tips om tiltak og verktøy som kan brukes for å nå målet om en heltidskultur. I heftet pekes det blant annet på heltidsmodellen som Agenda Kaupang har utviklet for Sammen om en bedre kommune.

Drammen har besluttet følgende tiltak:

  • Ikke lyse ut stillinger under 50 prosent, unntaket er "studentstillinger"
  • Obligatorisk å ha mål og tiltak for heltidskultur i alle virksomhetsplaner
  • Kvalifiserte og egnede lærlinger (med læretid i Drammen kommune) tilbys 80-100 prosent stilling ved bestått fagprøve
  • Gjennomsnittlig helgefrekvens i turnus er hver tredje helg. Ansatte kan etter eget ønske jobbe hyppigere helgefrekvens
  • Alle virksomheter, der det er hensiktsmessig, bør tilby samarbeidsturnus