Historisk arkiv

Lenger i eget liv- omsorgsinnovasjon i Lyngdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeidsgruppen til Saman om ein betre kommune i Lyngdal er allerede godt i gang med prosjektet "Lenger i eget liv". Prosjektet er godt forankret hos både politikere, ledere, tillitsvalgte og ansatte.

 

Arbeidsgruppen for Saman om ein betre kommune i Lyngdal
Arbeidsgruppen for Saman om ein betre kommune i Lyngdal (Foto: Cecilie Karlsen, Kvinesdal kommune)

 

Prosjektgruppen består av

 • Elin Osestad (gruppeansvarlig og enhetsleder for hjemmesykepleien)
 • Ingunn Foss (ordfører)
 • Maureen Johnsen (enhetsleder institusjonstjenester)
 • May-Ardis Iversen (enhetsleder for psykiske helse og habilitering)
 • Mailin Igland (HTV NSF)
 • Tone Sommerseth (HTV FF)
 • Turid Johanessen (HTV Delta)
 • Astrid S Daaland (HVO)
 • Kerstin Eikeland (Teknisk)
 • Anne Mette Havaas (IKT)
 • Ronny Bjørnevåg (fagutvalg)


- Dette er en positiv og engasjert gjeng som er godt i gang med prosjektarbeidet, forteller prosjektleder for Innovasjonsnettverket Lister, Cecilie Karlsen. I tillegg til Lyngdal består Lister-nettverket av Sirdal, Flekkefjord, Hægebosta, Kvinesdal og Farsund.

Forprosjekt
Arbeidsgruppene i Lister skal i første fase i Saman om ein betre kommune gjennomføre et forprosjekt for å avdekke behov og utfordringer i helse og omsorgsektoren, og hvor det er mest hensiktsmessig å ta i bruk teknologi.

Informasjonsvideo
I forbindelse med prosjektet har Lyngdal laget en video. Denne skal brukes til å informere innbyggere og ansatte om velferdsteknologi og behovet for å endre måten kommunene yter helse og omsorgstjenester på.