Historisk arkiv

Sammen skaper vi en bedre kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Brønnøy kommune

Folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte står samlet bak satsningen på rekruttering- og kompetanse i Brønnøy. Det gir trygghet og mulighet for å lykkes i å skape en god kommune for innbyggere og ansatte.

Styringsgruppa i Brønnøy kommune og representanter fra Sammen om en bedre kommune.
Styringsgruppa i Brønnøy kommune og representanter fra Sammen om en bedre kommune. Fra venstre: Anne K. Grimsrud fra Ressursgruppa i Sammen om en bedre kommune; Ragnvald Dundas (V); Personalsjef Karl-Inge Borgen; Jonny Hansen (Ap); Styringsgruppeleder Tore Tveråmo (H); Einar Hanssen fra HTV Utdanningsforbundet; Randi Bugten; HTV Fagforbundet; Lise A. Dahl Karlsen, ass. rådmann og prosjektleder i Sammen om en bedre kommune; Ina-Kathrine Ruud, fagdirektør i sekretariatet for Sammen om en bedre kommune; Irene Hansen (Sp). Foran: Rådmann Anne-Bjørg Aspheim. (Foto: Camilla Bendixen).


Folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte står samlet bak satsningen på rekruttering- og kompetanse i Brønnøy. Det gir trygghet og mulighet for å lykkes i å skape en god kommune for innbyggere og ansatte.


Strategisk kompetanseheving

Brønnøy kommune har gjennom prosjektet Strategisk kompetanseheving kartlagt kompetansekrav og dagens status. Når disse ses mot hverandre synliggjøres et gap – kompetansebehovet.

- Utfordringen blir å fylle dette gapet, sier assisterende rådmann og prosjektleder for Sammen om en bedre kommune Lise A. Dahl Karlsen. – Vi er en kommune i vekst, og vi vil trenge mange nye, flinke folk for å dekke bredden av kommunale tjenester. Samtidig må vi videreutvikle kompetansen til ansatte i kommunen slik at de opplever mestring, trivsel og anseelse for egen rolle, sier hun.

Resultatmålet for dette prosjektet er å utforme en overordnet kompetanseplan- og politikk for Brønnøy kommune, som skal behandles i kommunestyret i oktober 2012.

Kommunen har andre delprosjekter som har Strategisk kompetanseheving som utgangspunkt.

- Det er mye å hente ved å mobilisere kompetanse og interesser hos våre ansatte. Prosjektene handler blant annet om mentorordninger for nytilsatte i skolen, økt vekt på tverrfaglighet i demensteam, og kommunen oppsøker aktivt ungdom for å informere om muligheten innen kommunal sektor og for å rekruttere, forteller Karlsen.


Økt synlighet

- Denne gangen skal vi være mer synlige, sier Karlsen.

– I Kvalitetskommuneprogrammet kom vi sent i gang og var ikke så opptatt av å fortelle om hva vi holdt på med, det er vi nå. Vi ble kjempestolte da vi ble tatt opp i første pulje av Sammen om en bedre kommune, det betyr at vi faktisk har gjort et godt stykke arbeid og det vil vi vise frem denne gangen, sier hun.

Prosjektlederen forteller at Styringsgruppen som støtter opp om arbeidet har en solid representasjon fra alle tre parter. Dette gir trygghet og handlingsrom. Brønnøy deltar i et nettverk der alle kommunene jobber med kompetanse og rekruttering og støtter og gir hverandre drahjelp. 


Ass. rådmann og prosjektleder Lise A. Dahl Karlsen (foto: Camilla Bendixen).