Historisk arkiv

Flåtearbeiderstillinger en suksess i Våler kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I Våler kommune har de ansatte blitt flåtearbeidere. Dette har ført til økte stillinger for ansatte og mer forutsigbarhet i hverdagen for både brukere, ansatte og ledere.

Ansatte i Våler kommune
Våler kommune er på vei. Fra venstre: Prosjektleder Aase-Marie Tovsen Nes; spesialhjelpepleier og nestleder Fagforbundet, Else Karin Jacobsen; flåtearbeider Tone Jacobsen og Susanne Aas; avdelingsleder TIFU, Margrethe Smørbøl og virksomhetsleder PLO, Torunn Syversen (foto: Kristen Dalby, Fagforbundet).

 

I Våler kommune har de ansatte blitt flåtearbeidere. Dette har ført til økte stillinger for ansatte og mer forutsigbarhet i hverdagen for både brukere, ansatte og ledere. 


Våler kommune arbeider med heltid/deltid i Saman om ein betre kommune. De ble tatt opp i pulje 1, og planlegger å delta i hele programperioden. Deltagelsen ble initiert av tillitsvalgte, men er i dag sterkt forankret både politisk, administrativt og blant tillitsvalgte.

Våler kommune brukte litt tid på å finne retning i arbeidet, men satser nå på to hovedområder:

  • Flåtearbeidere innenfor sykehjem/hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede
  • Alternative arbeidstidsordninger i tiltak for funksjonshemmede


Flåtearbeiderstillingene ble etablert høsten 2013. Dette er stillinger som ikke legges i turnus, men brukes der det er behov. Til sammen er det tilført 3,5 årsverk til sykehjemmet/hjemmetjenestene og tiltak for funksjonshemmede. Dette er finansiert gjennom virksomhetenes vikarbudsjett, 1 million, og ved en bevilgning på 1 million fra kommunens overskuddsfond. Prøveprosjektet går over ett år. 


Øremerking tilpasset behov

Målsettingen var at de som ønsket økt stillingsbrøk skulle få dette ved at man øremerket deler av stillingen for flåtearbeid. Den delen av stillingen som er øremerket flåtearbeid brukes der det er behov innenfor virksomheten, som for eksempel tiltak for funksjonshemmede. Alle flåtearbeiderne var ansatt, og de har fått økt stillinger fra 30 prosent til 70 prosent eller fra 50 prosent til 80 prosent.

- I starten var det litt utfordrende å se hvordan disse stillingene skulle brukes, men det har gått seg til. Både ledere og flåtearbeidere er nå svært godt fornøyd, og sier de vil fortsette med dette også utover forsøksperioden, sier avdelingsleder Margrethe Smørbøl.

Susanne Aas er fagarbeider i tiltak for funksjonshemmede. Hun hadde tidligere en 50 prosent stilling, men jobbet mer gjennom å ta vikariater. Nå har hun fått en 80 prosentstilling, og det har gitt henne en annen livssituasjon. For det første har hun fått en økt sikker inntekt, og for det andre er arbeidssituasjonen blitt mer forutsigbar.


Fordeler og fleksibilitet

- Å arbeide som flåtearbeider kan være utfordrende. Man må være litt fleksibel og like å arbeide på flere steder, forteller flåtearbeider Tone Jacobsen.

For virksomhetene har flåtearbeidere klare fordeler.

- Virksomhetene får faglærte arbeidere som allerede kjenner brukerne, og mindre tid går med til administrasjon. Dette er utvilsomt en vinn-vinn-vinn situasjon for brukere, ansatte og ledelse, sier virksomhetsleder Torunn Syversen.


Flere baller i lufta

Våler har også en rekke andre ting på gang.

  • Alternative arbeidstidsordninger i tre boliger for funksjonshemmede
  • Helsefagarbeiderutdanning for 11 personer, finansiert gjennom et spleiselag mellom arbeidsgiver og fagorganisasjonene
  • Kompetanseplan for pleie- og omsorg utarbeidet våren 2013
  • Meldt seg på innovasjonsstudie


Medarbeideundersøkelsen for 2013 viste høyere tilfredshet med arbeidstidsordningene enn i 2011. Men selv om mange har fått høyere stillinger, har gjennomsnittlig stillingsstørrelse ikke gått opp. Dette er nok en bekreftelse på at heltidskultur er en kompleks problemstilling som krever en langsiktig og sammensatt strategi.