Historisk arkiv

Fagstoff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

På denne siden finner du lenker til rapporter, veiledere, verktøy og annet nyttig fagstoff som omhandler tema heltid/deltid.

Forskning og rapporter

Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid
Moland, Leif E.

Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet
Bråthen, Ketil og Leif E. Moland

Frivilling deltid - kun et spørsmål om tid? (PDF)
Egeland, Cathrine og Ida Drange (2014): Arbeidsforskningsinstituttet

Heltid i nord - hvorfor lykkes Finnmark? (PDF fra Fafos nettsider)
Moland, Leif E. og Lise Lien (2013): Fafo

Uønsket deltid - rapport fra partssammensatt utvalg (PDF fra Sykepleierforbundets nettsider)
KS, LO, UNIO, YS og Akademikerne (2010)

Ønsket og uønsket deltid konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud (PDF fra Fafos nettsider)  
Moland, Leif E. (2009): Fafo

Hva gjør norske kommuner med deltid? Fafo-notat 2007:01
Moland og Andersen (2007): Fafo

Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus – en oppsummering (PDF)
Amble, Nina (2008): Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt – om det uønskede deltidsarbeidets vesen. Artikkel i Søkelys på arbeidslivet 3/2008, årgang 25, 367-380 (PDF fra Idebankens nettsider)
Amble, Nina (2008): Institutt for Samfunnsforskning  

Innspill — Forsøk med arbeidstidsordninger og arbeidstidsendringer i turnusarbeid
Amble, Nina (2006): Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Myndiggjorte medarbeidere i pleie- og omsorg - hvorfor og hvordan? Rapport fra et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt
Sollund, Trygstad og Johansen (2004): Nordlandsforskning

En jobb og leve av - og med!  - Om deltidsarbeid, undersysselsetting og kvinner i Eigersund kommune. Trygstad, Alsos og Rødvei (2000): Nordlandsforskning

Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune. Rapportering til Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten. Fafo-notat 2005:21
Moland, leif E. (2005): Fafo

Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune. Fafo-notat 2008:30 
Moland, Leif E (2008): Fafo

Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune. Fafo-notat 2009:03
Moland, Leif E. (2009): Fafo 

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén. Fafo-notat 2005:21
Moland, Leif E. (2005): Fafo

Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter. Fafo-notat 2006:11
Moland, Leif E. (2006): Fafo 

Forsøk med langturnusordninger i Bergen Kommune delrapport. Fafo-notat 2011:07
Bråthen og Moland (2011): Fafo

Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte? Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft
Moland og Egge (2000): Fafo

Heltid – løsning eller problem? Sluttrapport frå evalueringen av heltidsprosjektet i Kristiansand kommune (PDF fra Kristiansand kommunes nettsider)
Hallandvik og Olsen (2011): Universitetet i Agder

Nye arbeidstidsordninger. Forsøk med 3+3 og ønsketurnus i Bærum kommune (PDF fra Fafos nettsider)
Olberg og Nicolaisen (2005): Fafo

Veiledere

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2014 (årlig statistikk- og faktapublikasjon fra KS)

Hvordan redusere deltid (lenke til veileder fra 2007 på KS' nettsider)

Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg - veileder for innføring og bruk (lenke til veileder fra 2005 på KS' nettsider)

Verktøy

Agenda Kaupang har utviklet et verktøy som synliggjør gevinster og kostnader ved å etablere en heltidskultur. Til verktøyet medfølger et veiledningshefte som forklarer modellen og setter heltidsproblematikken inn i en videre kontekst.

Last ned veiledningshefte for bruk av modellen (PDF)

Last ned modellen (Excel)

Arbeidslivet.no er en nettbasert kunnskapsportal om arbeidslivet. Siden er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO-Media.

www.arbeidslivet.no

Eksempler

Kvalitetskommuneprogrammets nettsider om arbeidstidsordninger

Regelverk

Lenke til Arbeidstilsynet sine samlesider om arbeidstid