Historisk arkiv

Kjønn og sykefravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Norske kommuner har i gjennomsnitt høyere sykefravær enn statlige virksomheter og private bedrifter. Det er særlig ansatte i kvinnedominerte sektorer som pleie- og omsorg som har et høyere sykefravær enn gjennomsnittet i befolkningen.

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, og kjønn er derfor et viktig utgangspunkt for å forstå helse, sykdom og sykefravær. En rapport fra SINTEF (Osborg Ose m.fl. 20111) finner derimot at menn i pleie- og omsorgssektoren har høyere sykefravær enn menn i andre sektorer og mener dette indikerer at fraværet også har med forhold på arbeidsplassen å gjøre.