Historisk arkiv

Polsk-norske kulturutvekslingsfond – siste sjanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Gjennom EØS-midlene styrkes det kulturelle samarbeidet og dialogen med Polen. Nå utlyses nye midler, ca 13 millioner norske kroner, til samarbeidsprosjekter innen blant annet musikk, scenekunst, litteratur og kulturarv. Søknadsfristen er 30. april 2010.


Gjennom EØS-midlene styrkes det kulturelle samarbeidet og dialogen med Polen. Nå utlyses nye midler, ca 13 millioner norske kroner, til samarbeidsprosjekter innen blant annet musikk, scenekunst, litteratur og kulturarv. Søknadsfristen er 30. april 2010.

Det polske kulturutvekslingsfondet ble etablert i 2008 og finansieres i hovedsak av norske EØS-midler. Fondet støtter kulturell utveksling i form av samarbeidsprosjekter mellom polske søkere og partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein. Fondet støtter både eksisterende og nye partnerskap. Målet er å styrke dialogen og det kulturelle samarbeidet mellom Polen og giverlandene.  

Polske institusjoner, organisasjoner og kulturaktører kan søke om midler fra fondet.

Alle søkere må samarbeide med minst én partner fra ett av giverlandene Norge, Island eller Liechtenstein. Norske aktører kan gjerne være initiativtager til prosjekter, men søknadene må komme fra den polske partneren.

Prosjektene kan få tilskudd fra minimum 10 000 til maksimum 250 000 euro. Minst 10% egenfinansiering kreves. Prosjektenes varighet er maks 12 måneder og de må ferdigstilles innen 31. oktober 2011.

Midler fra Kulturutvekslingsfondet blir utlyst offentlig i fem omganger. Dette er femte og siste søknadsrunde. Nærmere opplysninger om prosjektene og søknadsprosessen finnes på Kulturutvekslingsfondets hjemmeside.

Kulturdepartementet koordinerer arbeidet med fondet i Norge, i samarbeid med Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren.

Du kan også henvende deg til: kulturutvekslingsfondet@kud.dep.no.