Historisk arkiv

Statsbudsjettet

5 millionar meir til dataspel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Produksjon av dataspel vert styrka i kulturbudsjettet for 2012.

Produksjon av dataspel vert styrka i kulturbudsjettet for 2012.

Regjeringa vil at auken til audiovisuelle produksjonar på statsbudsjettet for 2012 også skal styrkje utvikling av dataspel med minst 5 millionar kroner. Med dette aukar tilskota frå 10 til minst 15 millionar kroner i året. I tillegg vert det gjeve 3 millionar kroner i tilskot til lansering.

Norsk Filminstitutt fordeler tilskota til utvikling og lansering av dataspel til uavhengige norske spelprodusentar.