Forsiden

Historisk arkiv

Alle norske kinofilmer skal tekstes for hørselshemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet endrer forskriften om tilskudd til audiovisuelle produksjoner og innfører vilkår om obligatorisk teksting. Alle spillefilmer som mottar statstilskudd etter 1. januar 2012, skal vises med tekst når de settes opp på kino.

- Dette vil gjøre norske filmer tilgjengelige for et større publikum og bidra til å gjøre samfunnet mer inkluderende og tilgjengelig for alle deler av befolkningen. Obligatorisk teksting vil ha stor betydning for hørselshemmede som i framtiden vil kunne gå på kino sammen med venner og være trygge på at filmen er tekstet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Teksting av norske filmer vil ikke bare komme de hørselshemmede til gode. Også for grupper som tradisjonelt ikke regnes blant hørselshemmede, vil tiltaket virke inkluderende. Dette gjelder for eksempel de som av aldersmessige årsaker er blitt tunghørte.

- Vi nordmenn er vant til å se film med tekst fordi det er svært høy andel av utenlandske filmer som vises på kino. Vi glemmer nærmest at teksten er der. For de som er hørselshemmede er dette imidlertid et viktig tiltak.

Forskriftsendringene er et ledd i Regjeringens overordnede kulturpolitiske målsetning om å legge til rette for at alle grupper skal få reell tilgang til et bredt spekter av ulike kunst- og kulturtilbud av høy kunstnerisk og faglig kvalitet.

Kravet om obligatorisk visning med tekst, gjelder filmer i ordinær kinodistribusjon. Det vil fortsatt være mulig å vise filmen uten tekst i forbindelse med spesialvisninger, festivalvisninger og lignende.

Forskriftsendringene vil trå i kraft fra 1. januar 2012.

Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner (på Lovdatas nettsider)