Historisk arkiv

Pressestøtte blir mediestøtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår at produksjonstilskuddet for dagsaviser (pressestøtten) endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser.

Kulturminister Anniken Huitfeldt

Kulturminister Anniken Huitfeldt presenterer endringer i pressestøtten. (Foto: Kulturdepartementet/Wenche Stadven Nybo)

Regjeringen foreslår at produksjonstilskuddet for dagsaviser (pressestøtten) endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser.

Høringsnotat - utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (.pdf)  

- Vi mener det er behov for å modernisere dagens pressestøtte, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

- I dag taper aviser som mottar produksjonstilskudd på at leserne velger nettutgaven framfor papirutgaven. Vi ser at den papirbaserte støtteordningen motvirker innovasjon og utvikling av digitale produkter i virksomheter som får støtte. I en tid der avisopplaget går ned, må vi ha en mediestøtte som legger til rette for dette. En plattformnøytral støtteordning vil være mer robust og fremtidsrettet ved at den vil stimulere til utvikling av nye digitale tjenester, sier kulturminister Huitfeldt.

Forslaget om endring av produksjonsstøtte for dagsaviser er ledd i oppfølgingen av Slettholm-utvalgets utredning NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte.

Dagens produksjonsstøtte til dagsaviser er en papirbasert støtteordning rettet mot vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag. Ordningen har røtter tilbake til 1960-tallet. Pressestøtten har vært et målrettet og effektivt instrument for å fremme mediemangfoldet i Norge.