Historisk arkiv

Kvalitet for alle penga? – Evalueringsrapport om tre teatre overrakt statsråd Hadia Tajik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Onsdag 19. juni mottok statsråd Hadja Tajik rapporten om evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater.

Kulturminister Hadia Tajik, leder Ola E. Bø, Anne Bache-Wiig, Hallfrid Velure og Audun Hasti.

Fra venstre: kulturminister Hadia Tajik, leder Ola E. Bø, Anne Bache-Wiig, Hallfrid Velure og Audun Hasti. (Foto: KUD/Ketil Frøland)

Onsdag 19. juni mottok statsråd Hadja Tajik rapporten om evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater.

Evalueringen er foretatt av et eksternt panel på oppdrag av Kulturdepartementet.

Formålet med evalueringen har vært å få informasjon og innsikt som kan belyse hvordan teatrene bidrar til at målene på scenekunstområdet nås. Evalueringen legger særlig vekt på målene om kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse. Hvert teater har vært vurdert ut fra sitt særpreg og teatrenes egenevalueringer har vært en viktig del av grunnlaget for evalueringen.

Panelet har hatt følgende sammensetning: Ola E. Bø, Anna Bache-Wiig, Audun Hasti og Hallfrid Velure.

Rapporten: Kvalitet for alle penga? En evaluering av Nationalteatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater 

Vedlegg:  

Egenevaluering av Nationaltheatret (.pdf) (Nationaltheatrets egenevaluering)

Vedlegg til Nationaltheatrets egenevaluering (.pdf) (Nationaltheatret vedlegg)

Egenevaluering av Rogaland Teater AS (.pdf)

Egenevaluering av Sogn og Fjordane Teater (.pdf)