Historisk arkiv

Traktat om tilgang til åndsverk for blinde og andre syns- og lesehemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I Marrakech ble det fredag undertegnet en traktat som skal gi syns- og lesehemmede verden over bedre tilgang til bøker. Traktaten forplikter alle medlemsland til å ha regler som tillater fremstilling av eksemplar som er tilrettelagt for syns- og lesehemmede, og at slike eksemplar kan utveksles over landegrensene. Norge har deltatt aktivt i traktatarbeidet innen WIPO og var et av de første industriland som klart støttet internasjonalt bindende regler.

- Målet med traktaten er å gi blinde samme tilgang til åndsverk som vi seende har, og jeg er glad for at World Blind Union, som tok initiativet til traktaten, mener at dette er en god avtale. I Norge har vi allerede regler som sikrer fremstilling av tilrettelagte eksemplar, og disse kan også spres i Norden. Jeg er svært glad for at syns- og lesehemmede over hele verden gjennom traktaten kan den få samme muligheten, sier statssekretær Mina Gerhardsen.

De fleste blinde lever i fattige land og har i dag svært dårlig tilgang til tilrettelagte bøker. Traktaten innebærer at det vil bli enklere å eksportere slike, og gjennom dette vil blinde i den fattige del av verden få bedre tilgang til litteraturen i formater som er tilgjengelige for dem, som for eksempel blindeskrift og lydbøker.  Særlig vil de store verdensspråkene være etterspurte i andre land enn fremstillerlandet. For eksempel kan traktaten gi den blinde befolkningen i Sør-Amerika større tilgang til den rikholdige blindeskriftsamlingen i Spania.

Kulturdepartementet vil vurdere om traktaten gjør det nødvendig med endringer i norsk regelverk.