Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Hedmark er ute med sitt første nummer av Fylkesnytt. Satsingen på trefylket Hedmark, bioenergi og seterdrift er omtalt i denne utgaven.

Fylkesnytt fra Hedmark

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Hedmark er ute med sitt første nummer av Fylkesnytt. Satsingen på trefylket Hedmark, bioenergi og seterdrift er omtalt i denne utgaven.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har lansert en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.


1. november 2005