Historisk arkiv

Dyresykdom: Fjørfe skal holdes innendørs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyresykdom: Landbruks- og matdepartementet har med umiddelbar virkning fastsatt forskrift om forebyggende tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe. (21.10.2005)

Dyresykdom: Landbruks- og matdepartementet har med umiddelbar virkning fastsatt forskrift om forebyggende tiltak for å hindre smitte av aviær influensa (fugleinfluensa) fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap. Fjørfe og andre fugler skal holdes innendørs i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Det settes forbud mot dyreansamlinger med fugler, bl.a. utstillinger.

 

Dyresykdom: Landbruks- og matdepartementet har med umiddelbar virkning fastsatt forskrift om forebyggende tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe.