Historisk arkiv

Reindriftsavtalen behandlet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsavtalen: Regjeringen har i dag behandlet St prp nr 74 (2006-2007) Om reindriftsavtalen 2007/2008, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2007 med mer.

Reindriftsavtalen: Regjeringen har i dag behandlet St prp nr 74 (2006-2007) Om reindriftsavtalen 2007/2008, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2007 med mer.

 Reindriftsavtalen er behandlet av regjeringen i dag.