Historisk arkiv

Dyr: Første år for færre dyreforsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Norecopa fylte ett år den 10. oktober. Hovedmålet for denne medlemsorganisasjonen er å arbeide for erstatninger til dyreforsøk og redusere tallet på forsøksdyr.

Dyr: Norecopa fylte ett år den 10. oktober. Hovedmålet for denne medlemsorganisasjonen er å arbeide for erstatninger til dyreforsøk og redusere tallet på forsøksdyr.

De fire interessepartene som er opptatt av å få ned tallet på bade dyreforsøk og forsøksdyr, forvaltningen, forskningsmiljøene, industrien og dyrevernorganisasjonene. Siden oppstarten har Norecopa etablert egne nettsider.

Norecopa er ett av 14 land i Europa med egen organisasjon for færre dyreforsøk og medlem av Ecopa.

Norecopas driftsbudsjett består av tildelinger fra LMD og FKD på kr 400.000 fra hvert departement. Norecopa har en sekretær i halv stilling, professor Adrian Smith, som er tilknyttet Veterinærinstituttet som har det administrative ansvaret for sekretariatet. Du finner både rapporter aktivitetsplan og faglig relevant stoff på hjemmesiden.

Dyr: Norecopa fylte ett år den 10. oktober. Hovedmålet for denne medlemsorganisasjonen er å arbeide for erstatninger til dyreforsøk og redusere tallet på forsøksdyr.