Historisk arkiv

Jordbruk: Høy kvalitet på avlingene i Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Årets vekstsesong må i sin helhet sies å ha vært meget bra i Sør-Trøndelag. Alle trønderske grøder er i år av meget høg kvalitet, noe man blant annet kan takke de lange og gode innhøstingsforholdene for, melder Fylkesmannens landbruksavdeling.

Jordbruk: Årets vekstsesong må i sin helhet sies å ha vært meget bra i Sør-Trøndelag. Alle trønderske grøder er i år av meget høg kvalitet, noe man blant annet kan takke de lange og gode innhøstingsforholdene for, melder Fylkesmannens landbruksavdeling.  

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett - Fylkesntt. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.
 
Jordbruk: Årets vekstsesong må i sin helhet sies å ha vært meget bra i Sør-Trøndelag.