Historisk arkiv

Dyrehelse: Norsk innspill til EUs nye dyrehelselov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelse: EU har gjennom sin dyrehelsestrategi lagt planer for å legge frem en ny dyrehelselov innen 2013. I den forbindelse gjennomfører EU-kommisjonen i disse dager en høring. Landbruks- og matdepartementet har avgitt innspill til høringen i nært samarbeid med sentrale næringsaktører og Mattilsynet.

Dyrehelse: EU har gjennom sin dyrehelsestrategi lagt planer for å legge frem en ny dyrehelselov innen 2013. I den forbindelse gjennomfører EU-kommisjonen i disse dager en høring av enkelte temaer som den nye loven kan komme til å omhandle. Landbruks- og matdepartementet har avgitt innspill til høringen i nært samarbeid med sentrale næringsaktører og Mattilsynet.

- Utviklingen av dyrehelsearbeidet i EU er av stor betydning for Norge. Derfor det er viktig at vi på denne måten kan komme med våre innspill tidlig i regelverksprosessen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - I det norske innspillet er det lagt vekt på betydningen av å kunne beholde handlingsrom for en strengere nasjonal og regional politikk.

    Dyrehelse: Ku
Dyrehelse: EU har gjennom sin dyrehelsestrategi lagt planer for å legge frem en ny dyrehelselov innen 2013. Foto: Sindre Ellingesen, Samfoto

Dette er en åpen høring der privatpersoner, organisasjoner og nasjonale veterinære myndigheter er invitert til å komme med sine synspunkter. Høringsfristen er 31.12.09.

Dyrehelse: EU har gjennom sin dyrehelsestrategi lagt planer for å legge frem en ny dyrehelselov innen 2013. I den forbindelse gjennomfører EU-kommisjonen i disse dager en høring av enkelte temaer som den nye loven kan komme til å omhandle.