Historisk arkiv

Plantehelse: Harlekinmarihøna funnet i Førde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Plantehelse: Et eksemplar av den fryktede Harlekinmarihøna ble 19. oktober funnet i Førde. Det er første gang marihøna er registrert på Vestlandet

Plantehelse: Et eksemplar av den fryktede Harlekinmarihøna ble 19. oktober funnet i Førde. Det er første gang marihøna er registrert på Vestlandet.

Det var en observant og nysgjerrig 11-åring som oppdaget skadegjøreren og leverte den til Mattilsynet for artsbestemmelse.

Mattilsynet frykter at marihøna nå etablerer seg på Vestlandet og ber nå folk være oppmerksomme og melde inn alle uvanlige observasjoner.

Fremmed art
Harlekinmarihøna har sin opprinnelse i Øst-Asia og betegnes som en invaderende fremmed art i Norge og Europa. Marihøna spiser på frukt og bær for å samle opp næring før vinteren, og kan ødelegge hele avlinger. Den er i stand til å utkonkurrere andre marihønearter som også er vesentlige for naturlig bekjempelse av bladlus. Dermed utgjør den også dermed en trussel mot det biologiske mangfoldet. Harlekinmarihøna overvintrer gjerne i husvegger, og er til skade for hus og inneklima når den samles i stort antall.

     Plantehelse: Harlekinmarihøna har sin opprinnelse i Øst-Asia og betegnes som en invaderende fremmed art i Norge og Europa.
Plantehelse
: Harlekinmarihøna har sin opprinnelse i Øst-Asia og betegnes som en invaderende fremmed art i Norge og Europa. Foto: Arnstein Staverløkk, Bioforsk

Bioforsk skal igangsette en kartlegging av Harlekinmarihønas utbredelse, og er avhengig av hjelp fra befolkningen. Mattilsynet oppfordrer derfor til å melde alle interessante observasjoner til Bioforsk, Mattilsynet eller Direktoratet for Naturforvaltning.

Plantehelse: Et eksemplar av den fryktede Harlekinmarihøna ble 19. oktober funnet i Førde.

Forsidebilde: Arnstein Staverløkk, Bioforsk