Forsiden

Historisk arkiv

Skog: Norske trær gir juleglede i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skog: Folk i stadig flere land går rundt norske trær. Norge er i ferd med å ta ledelsen innen produksjon av juletre i Europa.

Skog: Folk i stadig flere land går rundt norske trær. Norge er i ferd med å ta ledelsen innen produksjon av juletre i Europa.

- Norsk juletrebransje de siste årene er en suksesshistorie. Juletreproduksjon er lønnsomt og gir nye muligheter for norske bygder og norsk landbruk, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Finland har prøvd å ta fra oss julenissen. Nå skal vi ta juletremarkedet i Europa! sier Brekk.

I løpet av få år har norsk juletre-eksport eksplodert. Mens det for 5-6 år siden ikke ble eksportert juletrær, blir det i år sendt 140.000 trær ut av landet. I 2006 var eksporten kun 2,500 trær. Det selges trær til Tyskland, England, Østerrike og Sveits. Samtidig er importen redusert med 40 prosent siden 2003.

Pilene framover peker også oppover; prognoser fra næringens fagorganisasjon Norsk Pyntegrønt viser at årlig tilplanting vil øke med over 50 prosent. I dagens marked regner en med at det vil  være lett å omsette 2-3 millioner flere trær enn det som gjøres i dag.

   
Skog: Juletre plantefelt
Skog: - Norsk juletrebransje de siste årene er en suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: Bioforsk

Norge en dominerende aktør i Europa
- Det har vært en sterk profesjonalisering i bransjen. Det er slutt på å gå til skogs og leite opp trær. Dyrkingen foregår nå planmessig på egne arealer, som ofte er truet av brakklegging og er lite brukbare til matproduksjon. Juletreproduksjon stiller små krav til jordkvalitet og type areal, og passer godt i kyst- og fjordklimaet på Vestlandet, sier Brekk.

- Verdien av norsk juletreproduksjon er allerede større enn norsk fruktproduksjon, påpeker landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Sammen med USA og Danmark er Norge ledende på forskning i juletredyrking. Norge sikter mot å bli en dominerende aktør innen produksjon av juletre i Europa, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Fjelledelgran
Sentralt i utviklingen av norsk juletrebransje står den relativt nye sorten fjelledelgran, som er et juletre slik vi alle helst vil ha det: Smalt i formen, lukter godt, drysser ikke. Sorten passer godt for dyrking i kjølige Norge siden den vil ha kort vekstsesong.

Fjelledelgran er et særnorsk satsingsprodukt. All forskning og utvikling på denne arten i juletresammenheng er gjennomført i Norge. Mange regner med at dette blir den nye store sorten for juletredyrking i Europa.

2 millioner trær
Markedet for juletrær i Norge er voksende, og er på ca 2 millioner trær med en markedsverdi på ½ milliard kroner. Mange har etter hvert flere juletrær. Stadig flere foretrekker edelgran framfor vanlig gran; andelen edelgran har økt fra 10 prosent i 1998 til 50-60 prosent i dag. Undersøkelser viser at et stort flertall foretrekker norske trær, og betaler gjerne litt ekstra for dette. Det europeiske markedet for edelgran til juletre er på ca 50 millioner trær.

   
Skog: Fjelledelgran
Skog
: Fjelledelgran er et særnorsk satsingsprodukt.  
Foto: Norsk Pyntegrønt

Juletreet på Universitetsplassen i Oslo 90 år
Juletreskikken tok til allerede tidlig på 1500-tallet, i Syd-Tyskland og Sveits. I løpet av 1800-tallet ble juletreet kjent over det meste av Europa og Amerika. I Norge var det særlig prester og lærere i byene som introduserte tradisjonen med juletre. I Christiania ble det første juletreet registrert i 1822. Juletreet på Universitetsplassen i Oslo ble reist første gang i 1919.

Skog: Folk i stadig flere land går rundt norske trær. Norge er i ferd med å ta ledelsen innen produksjon av juletre i Europa.

Foto: Bioforsk