Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Årets anlegg 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard globale frøhvelv: Svalbard globale frøhvelv: Firmaet Leonhard Nilsen & Sønner har vunnet prisen for årets anlegg 2008, for byggingen av Svalbard globale frøhvelv. Prisen ble delt ut på ByggeGallaen, som er en del av Byggedagene i Oslo i går kveld.

 

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Årets anlegg 2008

Svalbard Globale frøhvelv: Firmaet Leonhard Nilsen & Sønner har vunnet prisen for årets anlegg 2008, for byggingen av Svalbard globale frøhvelv. Prisen ble delt ut på ByggeGallaen, som er en del av Byggedagene i Oslo i går kveld. 

Svalbard Globale frøhvelv ligger omtrent 1 km i luftlinje fra Longyearbyen flyplass, og er i sin helhet et fjellanlegg sprengt inn i permafrosten (minus 3-4 grader Celsius). Anlegget er designet for en tilnærmet ”uendelig” levetid.

Tre fjellhaller
Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal det holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der de forhåndspakkede eksemplarene av matfrø fra depositørene (avgiverlandene) er plassert.

    

Svalbard Globale frøhvelv: Inngangspartiet. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv
Svalbard Globale frøhvelv
: Inngangspartiet. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv

Lagerhallene nås gjennom en ca 100 meter lang adkomsttunnel med et portalbygg ytterst. Portalbygget er den eneste synlige delen av anlegget. Det er formet som en langstrakt smal ”finne” av betong, med inngangsparti på kortveggen i børstet stål. En kunstnerisk utsmykning på den ytre takflaten og på øverste del av fronten skal dels reflektere polarlyset, og dels gi et avdempet glødende lysskjær. Utsmykningen er utført av Dyveke Sanne.

Svalbard Globale frøhvelv er finansiert av tre departementer:
Utenriksdepartementet,  Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det fysiske frøhvelvet er bygget og driftes av Statsbygg. Firmaet Leonhard Nilsen & Sønner bygget frøjhvelvet på oppdrag for Statsbygg.
 
Svalbard Globale frøhvelv: Firmaet Leonhard Nilsen & Sønner har vunnet prisen for årets anlegg 2008, for byggingen av Svalbard globale frøhvelv.