Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nedgang i matbårne infeksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det totale antall meldte tilfeller av matbårne infeksjoner i 2010 viste en svak nedgang i forhold til året før. Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat.

Det totale antall meldte tilfeller av matbårne infeksjoner i 2010 viste en svak nedgang i forhold til året før. Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat. Mange som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet i utlandet.

Forekomsten av smittestoffer i næringsmidler produsert i Norge er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land. Det samme gjelder forekomsten av smittestoffer i norske husdyrbestander.

Svært god husdyrhelse i Norge
- Disse resultatene stemmer godt overens med resultatene fra de norske overvåkings og kontrollprogrammene, som viser at også husdyrhelsen i Norge er svært god, sier Merete Hofshagen, leder for Veterinær-instituttets seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd.

        Speilegg
Det totale antall meldte tilfeller av matbårne infeksjoner i 2010 viste en svak nedgang i forhold til året før. Foto: Sigmund Krøvel-Velle, Samfoto

På oppdrag fra Mattilsynet rapporterer Veterinærinstituttet årlig forkomsten av en rekke sykdommer og smittestoffer i norske husdyrbestander, fisk og skjell. Flere av disse smittestoffene er zoonostiske, som vil si at de kan smitte mellom dyr og mennesker.

- Friske dyr som er frie for smittestoffer er den beste måten å opprettholde lav forekomst av smitte fra mat, sier Hofshagen.