Historisk arkiv

Norecopas 3R-pris for 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Professor Knut-Erik Tollefsen ved Norsk institutt for vannforskning er tildelt Norecopas 3R-pris for 2011. Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av ”de 3 R-ene” – replace, reduce, refine - i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes.

Professor Knut-Erik Tollefsen ved Norsk institutt for vannforskning er tildelt Norecopas 3R-pris for 2011. Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av ”de 3 R-ene” – replace, reduce, refine -  i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes.

Det legges særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge. Såvel vitenskapelige, teknologiske, praktiske og administrative tiltak kan premieres.
 
Prisen er på kr. 30.000 med diplom.