Historisk arkiv

Skognæringa kyst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Skogreisninga i kyststroka, som for alvor skaut fart i etterkrigsåra, er no begynt å gi resultat i form av hogstmoden gran, og volumene i kystfylkene kommer fortsatt til å øke de neste årene, skriv Fylkesmannen i Hordaland i siste utgåve av Fylkesnytt.

Skogreisninga i kyststroka, som for alvor skaut fart i etterkrigsåra, er no begynt å gi resultat i form av hogstmoden gran, og volumene i kystfylkene kommer fortsatt til å øke de neste årene, skriv Fylkesmannen i Hordaland i siste utgåve av Fylkesnytt.

Den 11. januar var det stiftelsesmøte for ”Skognæringa Kyst”, eit felles forum for skognæringa i kystfylka frå Rogaland til Finnmark. Skognæringa Kyst har sin forankring i lokale skognæringsfora og har eit arbeidsutval på tre personar.

Skog og tømmer
Skogreisninga i kyststroka, som for alvor skaut fart i etterkrigsåra, er no begynt å gi resultat i form av hogstmoden gran. Foto: Bård Løken, Samfoto.

Forsidebilde: Granskog i vinterdrakt. Foto: Øystein Søbye, Samfoto.